Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych – Uni Prof Eliza Ficenes

1. Wstęp

Celem niniejszego dokumentu jest informowanie o celach, zakresie oraz podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych (RODO).

2. Administrator Danych

Nazwa firmy: Uni Prof Eliza Ficenes. Adres: Klucze - Osada 6, 32-310 Klucze, Polska. NIP: 6372205374. Dane kontaktowe: uniprof@interia.pl, telefon: 883222761. Reprezentant: Eliza Ficenes.

3. Cel Przetwarzania Danych

Dane osobowe zbierane są w celach takich jak marketing, obsługa klienta, oraz rekrutacja.

4. Zakres Zbieranych Danych

Przetwarzamy dane takie jak: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu.

5. Podstawa Prawna Przetwarzania

Dane są przetwarzane na podstawie zgody, wykonania umowy, oraz jako wymóg prawny.

6. Odbiorcy Danych

Dane mogą być udostępniane zewnętrznym dostawcom usług IT.

7. Przekazywanie Danych Poza EOG

Informacje o ewentualnym przekazywaniu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy i zabezpieczenia stosowane w takim przypadku.

8. Okres Przechowywania Danych

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

9. Prawa Osób, Których Dane Dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

10. Procedury Reagowania na Naruszenia

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych stosowane są określone procedury postępowania mające na celu minimalizację szkód oraz poinformowanie odpowiednich organów i osób, których dane dotyczą.

11. Zmiany w Polityce Prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą publikowane na tej stronie oraz, jeśli to konieczne, użytkownicy zostaną o nich poinformowani przez e-mail.

12. Kontakt

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem uniprof@interia.pl lub telefonicznie pod numerem 883222761.

13. Dyrektywy Unijne i Regulacje Wspierające RODO

Przetwarzanie danych osobowych w Unii Europejskiej jest regulowane przez następujące główne akty prawne, które wspierają i wyjaśniają wymogi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO):

Rozporządzenie (UE) 2016/679 - główny akt prawny, znany jako RODO, który reguluje przetwarzanie danych osobowych w obrębie Unii Europejskiej. Rozporządzenie to weszło w życie 25 maja 2018 roku i ma zastosowanie bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

Dyrektywa (UE) 2016/680 - dyrektywa dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez organy właściwe do celów zapobiegania przestępstwom, wykrywania przestępstw, dochodzeń lub ścigania przestępstw oraz ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego oraz swobodnego przepływu takich danych. Dyrektywa ta wymaga transpozycji do prawa krajowego państw członkowskich.

Dyrektywa 2002/58/WE (zaktualizowana przez Dyrektywę 2009/136/WE) - znana jako Dyrektywa e-Privacy, reguluje przetwarzanie danych osobowych i ochronę prywatności w sektorze łączności elektronicznej.

Dyrektywa 95/46/WE - dyrektywa, która była wcześniejszym aktem prawnym regulującym ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej, obecnie zastąpiona przez RODO.
Top